Vláda nechce, aby si nemocní pěstovali konopí

Když náměstek ministra zdravotnictví počátkem května uznal, že o samopěstování léčebného konopí by se mělo začít uvažovat, asi ještě netušil, že vězněný poslanec David Rath už je o krok dál a chystá novelu zákona, která by nemocným volné pěstování, zpracování a užívání konopí pro léčebné účely umožnila, doporučí-li jim to lékař. Nebyl zdaleka sám, komu vadilo, že ačkoliv bylo léčebné konopí nemocným povoleno, prakticky zůstalo nedostupné, protože ho pojišťovny nemohou hradit. Rath říká:

Současná právní úprava je neetická (…) díky ekonomické segregaci pacientů. Ti, kteří mají dostatečné finanční prostředky, mohou nepříjemné symptomy svého onemocnění mírnit, zatímco pro ostatní je tato léčba nedostupná. Ti jsou pak nuceni volit mezi snášením utrpení spojené s onemocněním a rizikem kriminalizace jejich jednání.“

Dnes vláda Rathův návrh projednala a v souladu s očekáváním ho nepodpořila. Nepomohl ani otevřený dopis Jany Budařové a dalších. Ne že by na výsledku nějak záleželo, jde jen o doporučení a šance na schválení parlamentem je tak jako tak mizivá.

Vláda namítá, že legální samopěstování by zvýšilo dostupnosti drogy a vedlo nekontrolovanému nárůstu jejího užívání“, jako by snad dnes byl nějaký problém konopí sehnat. Rath se naopak domnívá, že legalizace by vedla k oslabení černého trhu“. Škoda, že něco takového neprosazoval, když byl sám ministrem zdravotnictví, mělo by to větší šanci na úspěch.

Jenže i kdyby návrh prošel, pořád by šlo jenom o malý krůček správným směrem. Svoboda pěstovat a svoboda užívat by zdaleka neplatila pro všechny svéprávné občany, ale jen pro nemocné či v horším případě pro vybrané nemocné. Rath to říká na rovinu:

Novela dekriminalizuje pouze prospěšné léčivé účinky konopí, nikoli jeho rekreační užívání.“

A zatímco vládní prohibicionisté odmítají i tyto malé krůčky (místo toho by nejradši ještě zpřísnili), už i mainstreamová média v zahrádkářských rubrikách radí, jak léčebné konopí pěstovat a co z něj vyrábět… Bohužel, politici jsou odtrženi od reality. I v Urugayi už jsou dál!

(Pro upřesnění ještě dodejme, že samotné rekreační užívání drog je u nás legální - potíž je v tom, že užívat dost dobře nelze bez držení, které už je vždy postižitelné.)