Viktor Mravčík rezignoval, inkvizice zatím vítězí

Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, a nepochybně skvělý odborník na svém místě, dnes rezignoval. Vyvrcholily tak jeho dlohoudobé spory s Národní protidrogovou koordinátorkou Jarmilou Vedralovou, kterou její předchůdce Jindřich vobořil označil za neschopnou a která dlouhodobě házela rozumné protidrogové politice klacky pod nohy. Poslední kapkou bylo trestní stíhání Roberta Veverky a magazínu Legalizace, které je podle Viktora Mravčíka v rozporu s moderní drogovou politikou.

Rezignační dopis je velmi poučné čtení:


Proč po 20 letech odcházím z místa vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Celý svůj profesní život se zabývám monitoringem a výzkumem závislostí a dodávám podklady pro rozhodnutí v politice v oblasti závislostí. Jsem lékař s atestací z hygieny a epidemiologie, nástavbovou atestací z epidemiologie a doktorátem z preventivní medicíny, jsem docentem v oboru hygiena a epidemiologie. Učím vysokoškolské studenty, publikuji odborné práce, přednáším o závislostech na národních a mezinárodních konferencích. Dvacet let vedu Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR.

Teď jsem však dospěl k rozhodnutí, že se již dále nemohu a nechci podílet na současném směřování politiky v oblasti závislostí u nás a rozhodl jsem se odejít ke konci října z této pozice a ze státní služby.

Když v r. 2018 nastoupila Mgr. Jarmila Vedralová na místo ředitelky sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, sdělil jsem jí 3 podmínky, za kterých zůstanu ve funkci vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti:

  • Politika v oblasti závislostí zůstane funkční, progresivní a založená na vědeckých důkazech.

  • Zachová manažerskou, výzkumnou a informační nezávislost Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, aby mohlo i nadále odborně vykonávat svou funkci a poskytovat objektivní informace o závislostech v ČR.

  • Nebude bránit mým výzkumným a akademickým aktivitám.

Bilance těchto podmínek po 3 letech je neradostná:

Okopávání kotníků, opakované požadavky na zdůvodňování účasti na projektech nebo odborných setkáních, nařčení ze střetu zájmů, neoprávněná a poté stažená výtka za údajné nedodržení služebních postupů apod. To vše by se ještě dalo skousnout, i když pracovat pod takovým vedením je vysilující.

Systematické personální oslabování, oklešťování pravomocí vedení národního monitorovacího střediska, cenzura informací vydávaných navenek už se nedají přejít tak snadno. Ale nějak se mi s tím dařilo zápasit.

Tím posledním a nejdůležitějším faktorem, který rozhodl o mém rozhodnutí odejít, je vývoj politiky v oblasti závislostí. Opakované pokusy rozbít funkční, v zahraničí oceňovaný systém koordinace drogové politiky v ČR, napomáhání těmto pokusům, nehájení zájmů koordinačního organismu, upřednostňování formálně byrokratických postupů před odbornými pohledy a názory, neschopnost korekce zásadních přešlapů v drogové politice (posledním příkladem je trestní stíhání vydavatele magazínu Legalizace, které by podle mého názoru moderní drogová politika měla odsoudit), bránění pokusům o moderní zákonnou regulaci v oblasti návykových látek a v poskytování adiktologických služeb.

Jsem z tohoto vývoje rozhořčený. Uvědomil jsem si, že svou další účastí bych dodával výše uvedeným krokům legitimitu a poskytoval v podstatě odborné krytí. Svým rozhodnutím odejít si chci zachovat svou lidskou a odbornou svobodu a kredit. Odcházím sice dobrovolně, ale nerad.

Odcházím z národního monitorovacího střediska, ale neodcházím z oboru. Těším se na další spolupráci při zkoumání a formulování politiky a služeb v oblasti závislostí.

Další případné komentáře poskytnu po 31. 10. 2021.

V Praze dne 4. 10. 2021
doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti


Viktoru Mravčíkovi z děkuji za skvělou práci a doufám, že v české drogové politice ovládané generálem Frydrychem a jeho partou fanatiků se po volbách začne přeci jen konečně blýskat na lepší časy.