Ústavní soud: "Napadněte paragraf o šíření toxikomanie!"

V médiích se v souvislosti se zátahem na provozovatele growshopů stále znova dočítám, že Ústavní soud dal policii za pravdu. Včera s tímto tvrzením opět přišla Česká televize:

Podle soudců se dopustili šíření toxikomanie už tím, že informovali o pozitivních účincích marihuany, prodávali různé potřeby a pomůcky k jejímu pěstování i aplikaci.”

Není to však úplná pravda. Ústavní soud skutečně potvrdil usnesení Nejvyššího soudu, které dalo policii do ruky nástroj pro masivní zátahy proti obchodům s pěstitelskými potřebami. Když se však nespokojíme s mediálními zkratkami a do rozsudku se začteme podrobněji, zjistíme, že soud rozhodoval víceméně jen o tom, zda lze jednání prodejců opravdu považovat za šíření toxikomanie” podle platného paragrafu. Ale vůbec se nezabýval tím, zda má takový trestný čin vůbec v právním řádu co dělat. Oprávněnosti této otázky si jsou však soudci vědomi a aby to bylo každému zřejmé, neopomněli na to upozornit v rozsudku i v jeho oficiálním shrnutí:

Ústavní soud se ve svém nálezu nezabýval obecnou legislativní rovinou kriminalizace šíření toxikomanie a toliko konstatoval, že ingerence Ústavního soudu by byla myslitelná toliko v roli negativního zákonodárce’ v situaci, v níž by aktivně legitimovaný subjekt namítal protiústavnost platné právní úpravy, k čemuž nedošlo.”

Právní hantýrka je bohužel laikovi stěží srozumitelná. Nejsem však sám, kdo v onom nenápadném vzkazu vidí jistou naději. Právník Ondřej Preuss to vykládá podobně:

Mezi řádky tedy možná Ústavní soud naznačuje, že sice policie nemá zbytí a musí grow shopy perzekuovat, ale možná není v pořádku celý systém ochrany před toxikomanií a zákon je zralý na zásah’.”

Ano, opravdu to vypadá, že ÚS sice rozhodl tak, jak rozhodl, protože jinak podle názoru soudců prostě rozhodnout nemohl a na ústavnost samotného gumového paragrafu o šíření toxikomanie” si dosud nikdo nestěžoval. Soudci sice tuto zásadní skutečnost neopomněli zdůraznit, ale novináři to až na pár světlých výjimek úplně přehlédli. Ale dejme slovo opět právníkovi:

Lze jen těžko odhadovat, zda je Ústavní soud připraven v roli negativního zákonodárce’ legalizovat pěstování marihuany. Spíše se snaží vybídnout zákonodárce, aby tuto problematiku otevřel a po významné veřejné diskuzi zhodnotil, zda opravdu chceme kriminalizovat domácí konopné pěstování. Nejsem si tím vůbec jist :-)”

Zákonodárci bohužel problematiku neotevřeli a snaha vyvolat veřejnou diskuzi vyšla na prázdno. Naděje, že celý paragraf o šíření toxikomanie” (a tím i zátahy na growshopy) je protiústavní, však trvá.