Úřad OSN pro drogy cenzuruje svůj vlastní web

Před pár dny objevila britská nadace Transform Drug Policy Foudation (TDPF) na webu Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) v podsekci Youthnet vyvážený dokument zabývající se konopím, který koketoval s myšlenkou, že tresty za nakládání s konopím jsou v příkrém rozporu se společenskou nebezpečností a nějaká forma dekriminalizace malého množství by nebyla od věci.

Na první pohled to není nic zajímavého. Politikou UNODC je však válka proti drogám“, nepřátelství vůči harm reduction“ a blokování snah o toleranci, dekriminalizaci či regulaci drog, což je přesný opak toho, co prosazuje TDPF a co navrhuje zmíněný dokument. Není divu, že ho blogger TDPF nazval vzácným vzplanutím pragmatismu.

Náhlá vzplanutí ale nemívají dlouhého trvání. Necelé dva dny poté, co TDPF na uvedený dokument upozornil, z něho zmizela celá závěrečná část. Právě ta, která uváděla argumenty pro dekriminalizaci a která na webu v nezměněné podobě vydržela déle než 3 roky. Jinými slovy - UNODC zcenzuroval vlastní web, protože obsahoval nevhodné názory.

Úřad OSN pro drogy tímto prokázal nejen bezskrupulóznost, ale i naivitu, protože Internet nezapomíná. Užitečná služba Internet Archive Wayback Machine už dávno stihla postiženou stránku archivovat. Nepohodlnou část si díky tomu můžeme stále přečíst v původní podobě:

Chytří uživatelé Internetu ze sebe neradi nechávají dělat idioty a takovýto přístup nemají rádi. Zvlášť když se ho dopouští zástupci vlád či organizací jako OSN, které žijí i z našich daní. Nadace TDPF proto žádá všechny čtenáře, aby pomohli zprávu o nepřijatelném chování UNODC rozšířit do světa.

A ještě pro úplnost náhledy v pořadí před a po: