Semínko jako zločin

Dnes probíhá soud s Robertem Veverkou a magazínem Legalizace za šíření toxikomanie. Na jednání nebyla vpuštěna veřejnost (kromě dvou lidí, z nichž jeden byl později vykázán), média nesmí natáčet a jsou lustrována jako za totality. Vítejte ve středověku, vítejte v Bruntále!

K případu se dnes vyjádřil vyjádřil i bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil:

Roberte, stojím při tobě!

Právě jsme na soudě Robert Veverka - politik a jeho magazínu Magazin Legalizace, kde probíhá křižácké tažení proti časopisu Legalizace.

Za mě jsou to tři zásadní špatné zprávy:

  1. Prostor pro otevřenou debatu v nějakém médiu na téma riziko a dopady prohibičních politik bude zlikvidován
  2. Svoboda slova, svobodná média budou potlačena a bude dán precedent, že některá témata nelze psát, hrát, točit
  3. Posouváme další hranici represe k tvrdosti. I kdybychom připustili, že konkrétní článek muže splňovat znaky nějaké propagace drog. (Rozhodně tomu tak není drtivé většiny článků), tak si dovedu představit spor s redakcí například s finanční pokutou, ale kriminalizaci majitele? To jsme v totalitě!…

Jindřich Vobořil byl jedním ze dvou lidí z veřejnosti, kteří byli připuštěni k jednání (prý kvůli COVIDu). Psal však na situaci posudek pro obhajobu, a tak ho z jednací síně vykázali. Asi nechtěli, aby se stal svědkem toho, se tam bude dít.

Připoměňme, že včera na protest proti směřování české drogové politiky rezignoval Viktor Mravčík, ředitel Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti:

Tím posledním a nejdůležitějším faktorem, který rozhodl o mém rozhodnutí odejít, je vývoj politiky v oblasti závislostí. Opakované pokusy rozbít funkční, v zahraničí oceňovaný systém koordinace drogové politiky v ČR, napomáhání těmto pokusům, nehájení zájmů koordinačního organismu, upřednostňování formálně byrokratických postupů před odbornými pohledy a názory, neschopnost korekce zásadních přešlapů v drogové politice (posledním příkladem je trestní stíhání vydavatele magazínu Legalizace, které by podle mého názoru moderní drogová politika měla odsoudit), bránění pokusům o moderní zákonnou regulaci v oblasti návykových látek a v poskytování adiktologických služeb.

Bohužel se ukazuje, že opravdu došlo na slova generála Jakuba Frydrycha:

Jakmile policie v ČR dostane pravomoc měnit zákony, budu první, kdo to udělá.

Běžte prosím k volbám a skoncujte s inkvizitory a jejich honem na čarodějnice!

Dodatek: Proti destrukci české protidrogové politiky protestuje také Česká asociace adiktologů. K akci se připojily adiktologické služby napříč celou republikou a žádají odchod Národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové. Jsou ještě kritičtější než já, protože místo o středověku” mluví přímo o pravěku”.