O konopí a schizofrenii

Už před rokem jsem tu sliboval, že se časem podívám na zoubek údajné příčinné souvislosti mezi užíváním konopí a schizofrenií, kterou se jako faktem ohání někteří naši psychiatři. A dnes na to konečně přišel čas.

Korelace mezi schizofrenií a užíváním konopí je známa už docela dlouho. Zjednodušeně řečeno - mezi schizofreniky je více uživatelů konopí (a mezi uživateli konopí je více schizofreniků) než v běžné populaci. Z toho není ještě vůbec zřejmé, jestli jde o příčinnou souvislost, ani kterým směrem vede. Nabízí se v zásadě tři různá vysvětlení:

  1. Užívání přispívá k rozvoji schizofrenie nebo ji přímo vyvolává.
  2. Užívání konopí schizofrenii nezpůsobuje, ale je naopak jejím důsledkem.
  3. Nějaký jiný faktor způsobuje jak rozvoj schizofrenie, tak i náchylnost k užívání konopí.

V průběhu let byly publikovány studie podporující tu jednu, tu jinou z uvedených možností. Švédská studie z 80. došla k závěru, že už 50 zahulení zvyšuje riziko rozvoje schizofrenie až 6x. Zastánci války proti drogám byla nadšeně vítána a citována je dodnes. Proti tomu se objevily dvě hlavní námitky:

  • Od 60. rostlo množství uživatelů konopí i obsah účinné látky v něm. Procento schizofreniků v populaci přesto zůstalo zhruba stejné.
  • Ve Švédsku nebo v Japonsku, kde je užívání konopí okrajovou záležitostí, není menší podíl schizofreniků než USA nebo v Kanadě, kde dosahuje užívání konopí masových rozměrů.

Na to nikdo nedokázal najít uspokojivou odpověď a bylo třeba přijít s jiným vysvětlením, které obě námitky ruší:

Užívání přispívá k rozvoji schizofrenie u mladistvých jedinců, kteří jsou k tomu nějakým způsobem predisponování (a jejichž podíl je dlouhodobě stabilní).“

Tato teorie vypadá docela pravděpodobně, protože nárůst počtu mladších schizofreniků opravdu pozorován byl, ačkoliv zvyšování procentního podílu v populaci nikoliv. Každý z toho však vyvozuje jiné závěry:

  • Fanatičtí odpůrci konopí (často z řad politiků) teorii nadále chybně zjednodušují na marihuana způsobuje schizofrenii“ a berou ji jako ospravedlnění boje proti konopí. Bu bu bu!
  • Rozumní odpůrci konopí říkají, že člověk neví, zda je či není predisponován, takže je lepší konopí zakázat. Pro jistotu
  • Fanatičtí příznivci konopí považují studii za zmanipulovanou a říkají, že schizofrenici se konopím vlastně léčí. Ha!
  • Rozumní příznivci konopí namítají, že je hloupé vinit ze vzniku schizofrenie konopí, protože u predisponovaných jedinců by propukla dříve či později tak jako tak. Kdo ví…
  • Zastánci přístupu harm-reduction říkají, že válka proti konopí uživatele stejně neodrazuje. Jen je kriminalizuje a působí mnoho dalších problémů. I kdyby konopí zvyšovalo riziko vzniku schizofrenie 6x, válka s organizovaným zločinem by pořád působila mnohonásobně větší škody a stála mnohonásobně víc peněz než konopí samo. Ano!

Všechny uvedené skupiny se shodnou alespoň v tom, že konopí nepatří do rukou dětem a mladistvým. Ale jak mladé od konopí (i od jiných drog) odradit, a co z toho vyvozovat pro dospělé? To jsou zásadní otázky, o kterých se bohužel nejen v ČR chodí neustále dokola v kruzích, přestože v souvislosti s nárůstem popularity syntetických náhražek“ drog je na konstruktivní diskusi nejvyšší čas.