Novináři, „legální“ drogy a šíření toxikomanie

Zhruba před rokem si česká média (asi jako poslední v Evropě) povšimla mefedronu a dalších nových syntetických drog. Začátkem roku pak začala chrlit jeden poplašný článek za druhým, protože pár polských podnikatelů, jejichž činnost byla právě v Polsku univerzálním zákazem prodeje všech látek účinkujících jako zakázané drogy“ postavena mimo zákon, si usmyslelo, že to zkusí v ČR, kam to měli jejich stávající zákazníci blízko.

Toto konání mi přišlo od počátku dost naivní. Že by jim peníze zatemnily mysl? Nabízené produkty sice nebyly na seznamu zakázaných omamných a psychotropních látek, jenže součástí našeho právního řádu je i paragraf o šíření toxikomanie, který je natolik gumový, že je podle něho možné vcelku snadno postihnout prodej jakékoliv psychoaktivní látky s výjimkou alkoholu. Víceméně stačí prokázat, že prodejci i kupující si byli vědomi toho, k čemu látka ve skutečnosti slouží. Výmluvy typu jen pro sběratelské či výzkumné účely“ smetl ze stolu Nejvyšší soud i v případě šalvěje divotvorné (která tehdy ještě nebyla zakázaná), takže každému průměrně inteligentnímu člověku mělo být zřejmé, že prodej mefedronu a dalších syntetik je značně nejisté podnikání. Na tuto skutečnost jsem upozorňoval už před rokem a ne jednou - dřív než začali polští podnikatelé budovat síť obchodů a než začali naši novináři bít na poplach…

Jenže pak přišel rok 2011 a já se nestačil divit. Poplašné články až na pár světlých výjimek znova a znova zdůrazňovaly, že mefedron a další látky jsou v ČR legální a policie proti prodejcům nemůže dělat vůbec nic. Tato kampaň vyburcovala i poslance a senátory a připravila cestu přijetí novely, která na seznam zakázaných látek přidala 32 syntetik a salvinorin A, čímž zakázala šalvěj divotvornou. I já jsem podlehl dojmu, že Policii se prostě nechce shromažďovat důkazy o šíření toxikomanie a raději čeká, co se stane, až novela vstoupí v platnost. Bylo přitom zřejmé, že prodejci jen vymění nově zakázané látky za jiné (což skutečně chystali).

Ale všechno bylo jinak. Novela začala platit v pátek 22.4. a už další týden v úterý policisté vítězoslavně hlásili zadržení majitele polské firmy, která obchody se syntetiky provozovala (viz také zde). Obviněn byl však nikoliv z nedovoleného nakládání s novými drogami, ale právě ze šíření toxikomanie! Protože zatímco zuřila mediální hysterie a poslanci narychlo a bez rozmyslu sepisovali seznam nových látek k zákazu, Policie v klidu shromažďovala důkazy. A pak že s tím nešlo nic dělat… Jinými slovy - celý slavný zákaz 33 látek, kterému padla za oběť i šalvěj divotvorná, nebyl k zastavení polské invaze“ vůbec nutný.

Policisté prý doufají, že jejich práce povede k důležitému precedentu. Vzhledem k rozhodnutí Nejvyššího soudu v případě prodejců šalvěje divotvorné (viz. výše) to však spíš vypadá, že se vlamují do otevřených dveří. A novináři jim to bohužel zase baští i s navijákem…