Na pravou míru?

Uvádět na pravou míru přehmaty našich médií je záslužná činnost. Jenom se při tom nesmíte dopouštět stejných faulů jako ti, které kritizujete. Michael Třebavý z Magazínu Legalizace však i tuto laťku překonal a pomocí argumentačních klamů se pokusil uvést na pravou míru” článek Českého rozhlasu o možném dopadu užívání konopí na mozek dospívajících.

Kritizovaný článek se sice úplně nepovedl, ale o zjištění kanadských vědců informoval vcelku pravdivě. Podívejme se tedy na protiargumenty Michaela Třebavého podrobněji:

Co naplat, že desítky let výzkumů a stovky odborníků tvrdí, že alkohol je ze společenského, zdravotního i ekonomického hlediska nesrovnatelně nebezpečnější než konopí, a to pro jakoukoli věkovou skupinu.”

Tento argumentační klam se jmenuje podsunutý argument. David Krkoška totiž ve svém článku nebezpečnost konopí a alkoholu ze společenského, zdravotního ani ekonomického hlediska nesrovnával. To mu podsunul až Michael Třebavý, aby ho vzápětí demonstrativně rozcupoval. K tomu využívá argumentačního klamu anonymní autoritou a odvolává se na nejmenované, ale údajně zcela jasné výzkumy nejmenovaných odborníků. Ano, konopí je nejspíš opravdu celkově bezpečnější než alkohol. Jenže článek se týkal něčeho jiného, a sice jedné kanadské studie, která zkoumala dopady užívání konopí na mozek dospívajících, a zjistila možné nebezpečí. A není zdaleka jediná. Michael Třebavý se však snaží tato zjištění bagatelizovat pomocí a argumentačních faulů.

Nebylo by vhodnější místo toho napsat, že chceme-li užívat konopí, měli bychom raději počkat, až dospějeme? Popřípadě i zdůraznit, že právě legalizace rekreačního užívání konopí svéprávnými dospělými je cesta, jak snížit jeho dostupnost pro děti a dospívající? Ale Michael Třebavý místo toho kritizuje něco, co vůbec není podstatné:

Autor článku navíc viditelně vycházel z textu britského bulvárního deníku Daily Mail, který je znám svou protikonopnou rétorikou a vytrháváním informací z kontextu.”

Autor článku tento zdroj sám uvedl, protože si odtud vypůjčil citát jedné z autorek výzkumu. Opravdu jde o bulvární deník, který si s fakty hlavu moc neláme, ale v tomto případě není kritika na místě. Článek Davida Krkošky totiž opravdu říká to samé, jako vědecka studie, o které informuje. Škoda jen, že neuvádí i nějaké důvěryhodnější zdroje. Ale pokračujme:

V podstatě je to podobné, jako kdyby Český rozhlas vyvozoval závěry na základě článků v Blesku.”

Kdyby, chyby… Tohle je další podsunutý argument. Česky rozhlas v kritizovaném článku nevyvozuje závěry ani z Daily Mailu, ani z Blesku. Jenom informuje o zjištěních jedné vědecké studie, ze které vyplývá, že dospívající by ve vlastním zájmu neměli hulit. Tohle má být ta lživá protikonopná propaganda”, proti které je třeba bojovat kritickým myšlením”? V podstatě to vypadá, jako kdyby Magazín Legalizace vyvozoval závěry na základě zbožných přání huličů.

Následující část je také pozoruhodná. Michael Třebavý tu vlastně s Davidem Krkoškou souhlasí, ačkoli slůvkem přiznává” navozuje dojem, jako by šlo o protikonopného aktivistu:

Nakonec i sám autor přiznává, že výzkumníci z Montrealské univerzity v Kanadě v závěru svého výzkumu upozorňují, že nedokážou s jistotou určit příčinu a následek — tedy jestli jsou horší mozkové funkce u mladých lidí způsobené konzumací drog, nebo jestli mají žáci sklon tyto látky užívat, pokud mají horší mozkové funkce. […].’”

Ale ouvej! Zrovna v téhle části se David Krkoška spletl. Uvedený výrok nepochází od kanadských vědců, ale z analýzy britské Národní zdravotní služby (NHS), kterou citoval další článek, ze kterého čerpal. Kritizující i kritizovaný tedy vědcům společně vkládají do úst cizí výrok. A přitom stačilo si tu studii jednoduše přečíst. To bych toho však asi po novinářích i aktivistech chtěl moc.

Až nakonec se dozvídáme, co vlastně Michaelu Třebavému na článku tak vadilo:

Nic z toho ale Rádiu Wave nezabránilo publikovat bombastický nadpis, na jehož základě by se mládež i rodiče mohli mylně domnívat, že alkohol je bezpečnější pro jejich ratolesti než konopí.”

Srovnávání s alkoholem si opravdu říká o dezinterpretaci, a snad proto se mu v titulku vyhnul i Daily Mail. Lepší by asi bylo alkohol vynechat a spokojit se s nadpisem jako Užívání marihuany zřejmě narušuje vývoj mozku dospívajících”. Přesto však původní titulek nelze označit za lež či protikonopnou propagandu, protože je zcela v souladu se zjištěním vědců.

Michael Třebavý kritizuje i další články, jenže po předchozí přehlídce argumentačních faulů už nemám moc chuť číst dál. Ale pravdou je, že Stanislav Mihulka z Osel.cz opravdu vůbec nepochopil výsledky výzkumu, o kterém informuje. Informační hodnota jeho článku je tudíž záporná, což zrovna u tohoto zdroje zamrzí. Ani jeho kritik se však neobtěžoval uvést Osla na pravou míru a aspoň stručně vysvětlit, co vlastně ten výzkum zjistil doopravdy.

Ale zastavme se ještě u kritiky článku TV Nova o vlivu užívání konopí na plodnost mužů, kde nám dává Michael Třebavý okatě najevo, že neumí používat Google:

Bohužel se už neobtěžovali uvést zdroj výzkumu, tudíž jsme nemohli ověřit, kolik důležitých informací autoři vypustili či špatně přeložili, což je také poměrně častým jevem.”

Jak nemohli? Stačilo přece zadat do vyhledávače jméno uvedeného vědce a k tomu slůvka cannabis” a infertility”! Hned by vyšlo najevo, že hlavním zdrojem je zase článek z Daily Mail, a že uvedené informace se dají ověřit i z jiných zdrojů. Novináři z Novy sice zvládli v článku nasekat chyby - popletli si třeba stát Washington s hlavním městem USA - ale jejich dílo opravdu není lživá protikonopná propaganda. Sami ostatně dodávají, že kvalita mužských spermií klesá v celém západním světě a že užívání marihuany může být jeden z mnoha možných faktorů”. Nebylo by tedy vhodnější sdělit čtenářům Magazínu Legalizace, že pokud užívají konopí a nedaří se jim počít potomka, možná by stálo za zkoušku tu bylinu aspoň na nějaký čas vysadit?

Hlídání mainstreamových médií, která o konopí opravdu často informují tendenčně, zmateně, nepravdivě či lživě, je určitě záslužná činnost. Když to však přeroste ve snahu o popírání vědeckých studií prostřednictvím argumentačních faulů, je zle. Legalizační aktivisté by si měli uvědomit, že když hází špínu na každého, kdo se opovážil byť jen zapochybovat o všeobecné prospěšnosti jejich oblíbené rekreační drogy, prospěje to nakonec jenom zastáncům prohibice. Když se přitom ještě pasují do role někoho, kdo na rozdíl od novinářů vyniká kritickým myšlením a schopností ověřovat fakta, působí to hloupě a trapně. A na konopí to vrhá špatné světlo.