Média: JXD nezřízeně jásá...

Jiří X. Doležal z Reflexu ve svých sloupcích Nadýchat se svobody a Metrák hulení zase nezřízeně jásá:

Česká republika má nejracionálnější drogovou legislativu v Evropě.”

Nebo dokonce:

Česko je dnes ve svobodě dál než tradiční západoevropské demokracie.

Jako by snad opravdu nechápal, že:

  1. Dekriminalizované množství 5 rostlin konopí je de-facto nesmysl, dokud je zároveň kriminalizováno držení více než 15 gramů konopí.
  2. Jakákoliv vláda může kdykoliv obě čísla přes noc snížit k nule.
  3. Za trestný čin výroba drog” se i nadále považuje sušení konopí, byť by šlo třeba jen o jednu pětigramovou bonsaj.
  4. Nový zákon tedy usnadňuje život pouze těm uživatelům, kteří nakupují konopí po 15 gramech od dealerů, proti kterým sám JXD tolik brojí.
  5. Zároveň bylo kriminalizováno pěstování rostlin obsahujících meskalin a DMT, které je možné (s výjimkou peyotlu) legálně pěstovat i v USA, kolébce prohibice. A to bez jakéhokoliv konzultace s tisíci legitimními pěstiteli.

Podíváme-li se tedy na nový zákon bez růžových brýlí, je zřejmé, že pouze zpřesňuje to, co do české legislativy zavedl v roce 1999 pan Severa a proti čemu JXD přes 10 let bojoval - trestnost držení drog pro osobní potřebu v množství větším než malém. Sice lehce zmírňuje tresty za držení a pěstování konopí, ale většinu ostatních entheogenů stále hází do jednoho pytle s návykovými drogami. Tohle opravdu není pokrok!