Kuřáci marihuany mají o 12% menší mozek. Opravdu?

Minulý týden se objevila další z mnoha protikonopných agitek - Marihuana jako předstupeň k tvrdým drogám. Už z názvu je jasné, o co půjde. A skutečně - je to obvyklá směsice informací, dezinformací a nepoužitelných rad. Podívejme se na to tentokrát podrobněji.

Ač se mezi laickou populací traduje, že marihuana je naprosto neškodná, není to pravda.“

Mezi laickou populací se nic takového netraduje. Traduje se, že konopí je méně škodlivé než alkohol nebo nikotin, s čímž souhlasí i část populace odborné.

Vědci prokázali, že kouření marihuany ovlivňuje přenos signálů v mozku.“

Každá psychoaktivní látka ovlivňuje přenos signálů v mozku - už z definice. Kdyby konopí přenos signálů v mozku neovlivňovalo, nemělo by na psychiku žádný vliv. Smysl sdělení mi uniká.

Vědci prokázali, že kouření marihuany ovlivňuje vznik závislosti.“

Opět - co tím chtěl básník říct? Nebo šlo hlavně o uvedení slůvek marihuana“ a závislost“ v jedné větě, aby to působilo náležitě děsivě?

Podle nejnovějších studií mají pravidelní kuřáci marihuany a hašiše zhruba o 12 % menší mozek než nekouřící populace a mají také problémy s pamětí.“

Tohle už je přímo učebnicový příklad dezinformace. Autoři článku mají asi na mysli jednu dva roky starou australskou studii - potíž je v tom, že ji překroutili:

  • Studie nezkoumala jen tak ledajaké pravidelné kuřáky marihuany. Zkoumala 15 velmi těžkých huličů, kteří během posledních 20 let vykouřili nejméně 5 jointů denně! To je extrémní množství, kterého dosahuje méně než 1% mladých uživatelů (viz zde) a dá se předpokládat, že jen minimum z nich u toho vydrží celých dvacet let.
  • Ani ti těžcí huliči neměli o 12% menší mozek. Měli jen o 12% menší hipokampus (část mozku odpovědná mimo jiné za dlouhodobou paměť) a o 7% menší amygdalu (ovlivňuje prožívání emocí jako radosti či strach) ve srovnání s neuživateli. Sami autoři studie navíc upozorňují, že nebylo prokázáno, že zmenšení těchto částí mozku způsobilo konopí (může to být třeba naopak).
  • Co se týče problémů s pamětí - ti lidé byli zkouření“ nepřetržitě po dvě desetiletí, takže není divu! Studie bohužel nezjišťovala, jestli (a jak brzy) se po vysazení konopí vrátí schopnosti těžkých kuřáků k normálu.

Proto by se neměl dospívajícím tolerovat ani jeden joint, a to ani nepravidelně.“

Po uvedení předchozích argumentů na pravou míru vypadá toto doporučení směšně. Je naivní myslet si, že dospívající nám na vylhané zdůvodnění skočí.

Marihuana může být, a často také bývá, předstupněm k dalším tvrdším drogám.“

Teorie konopí jako předstupně k tvrdým drogám stojí na vodě a kromě protidrogových buditelů jí dnes už málokdo věří. Někdy o tom zkusím něco sepsat, teď posloužím alespoň sbírkou protiargumentů a studií nadace RAND. Vtipné však je, že zrovna australská studie, na kterou se článek odvolává, mimo jiné zjistila, že ti těžcí huliči za 20 let v průměru zkusili tvrdé drogy méně než desetkrát.

Je proto třeba její kouření u dětí netolerovat a snažit se jim rozumně a objektivně vysvětlit její škodlivé účinky nejen na fyzické, ale i psychické zdraví dospívajícího člověka.“

A jak má taková netolerance vypadat? Prostě konopí dítěti zakázat a když neposlechne, nepouštět ho za trest ven nebo mu snížit kapesné? To vůbec nevypadá jako rozumný plán a obávám se, že účinky na puberťáka by byly přesně opačné.

S rozumným a objektivním vysvětlením škodlivých účinků konopí nezbývá než souhlasit - jenže přitom hlavně nesmíme (lhostejno jestli vědomě či nevědomě) lhát a klamat, což právě kritizovaný článek činí. Snahou o démonizaci konopí ztrácíme v očích potomků důvěryhodnost i autoritu (a ve volbách se o tom přesvědčil i vrchní démonizátor Pavel Severa). Je prostě třeba na rovinu přiznat, že jeden joint opravdu nikoho nezabije.

Experimentování s (konopnými) drogami se stává noční můrou všech rodičů.“

Nikoliv. Noční můrou poučených rodičů jsou nerozumné protidrogové zákony a protidrogová propaganda založená na překroucených citacích a nepodložených poplašných tvrzeních. A největší nebezpečí samotných konopných drog spočívá paradoxně v tom, že spolu s nimi se často užívá alkohol i nikotin, což jsou drogy mnohem nebezpečnější (navzdory své historicky dané legalitě).