Konopí, paměť, novináři a bludy

Minulý měsíc se v českých i zahraničních médiích objevily zaručené zprávy o nové studii, která prý potvrzuje to, co se tušilo“, a sice že marihuana poškozuje paměť“.

Ty zprávy vypadají na první pohled důvěryhodně, odkazují se na nejnovější vydání magazínu Cell (jen na hyperlink jako obvykle zapomněli) a citují i samotné vědce. Neinformovaný čtenář tedy snadno Alexandru Petrželkovi uvěří, že marihuana znamená nejen euforii či utlumení bolesti, ale i poškození paměti“.

Potíž je však v tom, že tvrzení marihuana poškozuje paměť“ si novináři vycucali z prstu. Zmíněná studie totiž nic takového nezjistila - ani nemohla, protože poškození paměti vůbec nezkoumala! Už z názvu studie - Acute Cannabinoids Impair Working Memory through Astroglial CB1 Receptor Modulation of Hippocampal LTD - je totiž patrné, že zkoumala vliv akutní intoxikace kanabinoidy na pracovní pamět. Zjednodušeně řečeno - zkoumala jen to, co se s děje s pamětí během zhulení. Nikoliv to, co se s pamětí stane, užíváme-li konopí delší dobu. O nějakém poškození paměti tedy nemůže být v tomto případě ani řeč, leda o jejím dočasném narušení.

Studie opravdu potvrzuje něco, co se tušilo - a sice že člověk pod vlivem konopí má s pracovní paměti potíže. Ale to všichni víme, že… Účelem studie nebylo to potvrdit či vyvrátit, ale zjistit, jakým mechanismem to kanabinoidy působi. Novinové titulky tedy správně měly znít: Vědci zjistili, proč máme pod vlivem marihuany potíže s pamětí“. Ale co naplat - Marihuana poškozuje pamět“ asi přitáhne víc čtenářů. Co na tom, že ta studie o tom nic neříká…

A ještě pár postesknutí na závěr:

​1) Vůbec mě netěší, že články o tomtéž v britském bulváru jsou ještě mnohem horší a rovnou lživě tvrdí, že ti vědci zkoumali vliv dlouhodobého kouření marihuany na krátkodobou pamět.

​2) Ani ten britský bulvár však na rozdíl Novinek.cz nezastírá, že citace vědců i většina textu pochází z článku v časopise Nature (ke kterému si oba autoři přihodili pár vlastních představ). Bohužel i samotný Nature titulkem How marijuana makes you forget“ manipuluje čtenáří a navíc mě uráží, protože studie zkoumala učinky na myši.

​3. Je mi smutno z toho, že článek z Novinek bez jediného komentáře převzala i Legalizace.cz. Sice v rámci monitoringu médií, ale přece… Nemělo by právě toto sdružení uvádět bludy na pravou míru místo toho, aby je dál šířilo do světa?

Dodatek: Zprávu posléze Legalizace stáhla. Díky!