Konopí opravdu i léčí

Experti z Národní akademie věd Spojených států amerických publikovali zprávu, která dosavadní vědecké poznatky shrnuje do 100 tvrzení.

Dozvídáme se z ní, že proti některým neduhům konopí opravdu pomáhá, ale proti řadě dalších možná ne - a nebo zatím chybí vědecké důkazy. Ale stejně zajímavé než zpráva samotná jsou způsoby, jakým o ní různá média informují:

Podle Weed News příznivci léčebného konopí oslavují:

Národní akademie věd: Marihuana je účinný lék
Přiznivci léčebné marihuana se dnes zaradovali, protože Národní akademie vědy, techniky a medicíny zveřejnila zjištění, podle kterých je marihuana účinné léčivo.

V Drug Policy Alliance mají také radost:

Věda ve význačné zprávě Národní akademie věd opět tvrdí, že marihuana je lék
Národní akademie věd dnes vydala vyčerpávající souhrn výzkumů konopí a došla k závěru, že marihuana má opravdu léčebné využití.

A NORML upozorňuje především na to, že zařazení konopí do Schedule I (skupiny nejnebezpečnějších látek bez medicínského využití) je již zjevně neopodstatněné:

Národní akademie vědy, techniky a medicíny vydala vyčerpávající zprávu, podle které existují přesvědčivé nebo podstatné důkazy“ pro účinnost konopí pro léčbu chronické bolesti, a ostře kritizovala dlouhodobou existenci regulačních bariér na federální úrovni bránících konopnému výzkumu - především zařazení konopí mezi látky Schedule I“ podle federálního práva.

Naopak z článku The Guardian si čtenář odnese spíš pocit, že s konopím jako lékem to nebude tak horké:

Většina léčebných přínosů marihuany nebyla prokázána, zjistila rozsáhlá studie
Studie 10 000 zpráv o konopí našla dostatek důkazy pouze pro terapeutické využití pro využití při chemoterapii, proti chronické bolesti a roztroušené skleróze.

Takže jak se v tom všem vyznat? Zásadní je především to, že uznávaná vědecká instituce tvrdí, že konopí opravdu nějaké léčebné využití má, a že jeho zařazení do skupiny Schedule I brání vědeckému výzkumu. To článek z The Guardian bohužel opomíjí, přestože je to opravdu důvod k oslavě.

Mě však nejde ani tak o konopí léčebné, jako spíš o konopí rekreační, takže výčet prokázaných a možných léčebných účinků by mě neohromil, ani kdyby byl o něco širší. Jsem ale samozřejmě rád, že žádný pádný argument proti legalizace rekreačního konopí zpráva nepřináší. Předloni konopí užívalo 8,3 % Američanů starších 12 let, většinou rekreačně:

  • Během posledního měsíce užilo konopí 22,2 milionů Američanů starších 12 let. 54 % dospělých uživatelů užívá konopí především rekreačně, 36 % rekreačně i léčebně, 10 % pouze léčebně.

Další zajímavá zjištění shrnuje článek v Ars Technica, a tak si je vypůjčím:

  • Konopí a kanabinoidy se ukázaly jako účinné pro léčbu bolesti, zejména pokud jde o bolest související s roztroušenou sklerózou. Látky byly také účinné proti nevolnosti a zvracení při chemoterapii.

  • Konopí a kanabinoidy nesouvisí s rakovinami způsobenými kouřením. Pravidelné kouření však může zhoršit potíže dýchací soustavy jako chronické zahlenění.

  • Kouření konopí v těhotenství může mít za následek nižší porodní hmotnost novorozenců, ale není zřejmé, jestli má na ně nějaké dlouhodobé následky. Ve státech, kde je konopí legální, se zvýšila četnost neúmyslných otrav dětí konopnými produkty.

  • Vztah konopí a srdečních příhod, infarktů a cukrovky nebyl dostatečně prozkoumán. Existují však důkazy, že kouření konopí by mohlo být spouštěčem srdečních příhod.

  • Pro protizánětlivé účinky konopí není dost důkazů, ale výzkumů účinků konopí a kanabinoidů na imunitní systém i na pacienty s poruchami imunity je příliš málo.

  • Užívání konopí může zvýšit riziko vzniku duševních chorob jako schizofrenie, úzkost, a v menší míře deprese.

  • Pro tvrzení, že konopí zvyšuje riziko užívání jiných drog - zejména tabáku - není dost důkazů. Komise však objevila zřetelné pojítko mezi uživateli konopí a těmi, kdo mají sklony k látkovým závislostem.

  • Užívání konopí narušuje učení, paměť a pozornost. Není však dost důkazů o tom, že by tato narušení přetrvávala i po vysazení konopí a že by - v případě mladých uživatelů - ovlivňovala dosažené vzdělání a zaměstnání.

Jak asi budou o této přelomové zprávě informovat česká média? Mám se začít bát?

Dodatek: Obavy byly na místě. Český rozhlas to opravdu pomrvil!