Konopí a sebevraždy: Jak je to doopravdy

Se zpožděním reaguji na blogpost Třikrát a dost psychiatra Martina Jarolímka. Je třetí a prý poslední v řadě příspěvků poukazujících na údajnou příčinnou souvislost mezi užíváním konopí (neboli tzv. marihuany) a schizofrenií. Ale o tom až jindy. Dnes mě totiž praštilo do očí jiné tvrzení:

"Ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008, kterou vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, je uvedeno, že marihuana je na třetím místě (po benzodiazepinech a pervitinu) v počtu dokonaných sebevražd."

Co znamená, že je něco na Xtém místě v počtu dokonaných sebevražd? Těžko říct. Chce pan Jarolímek naznačit, že užívání konopí zvyšuje riziko sebevraždy? V tom případě buď zmíněnou výroční zprávu sám nepochopil, nebo spoléhá na to, že většina čtenářů si nedá tu práci ji vyhledat a tvrzení ověřit.

Co se tedy ve zprávě o konopí a sebevraždách konkrétně dočteme? Něco jiného, než co prezentuje pan Jarolímek. Zprává říká jen to, že v tělech 15 obětí sebevraždy byl v krvi nalezen metabolit THC. Co z toho plyne?

  • Autoři té zprávy nikde netvrdí, že THC bylo přímou či nepřímou příčinou uvedených sevebražd.
  • V roce 2008 došlo v ČR k 1375 dokonaným sebevraždám. THC tedy bylo nalezeno v těle zhruba 1% sebevrahů. To je dost málo. Otázkou spíš je, proč to předchozí léta bylo ještě méně.
  • Dle uvedené výroční zprávy užívá 8,5% populace konopí často. Kdybych interpretoval statistiku stejně ledabyle jako pan psychiatr, prohlásil bych, že sebevražednost je u uživatelů konopí dokonce nižší než u zbytku populace.
  • V loňském roce spáchalo sebevraždu nejméně lidí od roku 1875 – pouhých 1375. Žádná exploze sebevražednosti způsobená konopím se nekoná.
  • U kolika procent sebevrahů byl nazelen alkohol nebo nikotin? To ve zprávě bohužel nenajdeme. Asi by pak ostatní uvedená čísla působila směšně.
  • Zpráva také říká, že těle více než 3,5% sebevrahů byly nalezeny benzodiazepiny. Bohužel neříká, jaká část z toho byla na lékařský předpis.

Vidíme tedy, že interpretace pana Jarolímka je ryze účelová. Sám o sobě říká: "Nejsem vědec a ani zbožňovatel vědeckých studií." Ano, všiml jsem si. Ale to se pak špatně diskutuje. Zvlášť když se přidají argumenty typu "Nicméně je mi jasné, že skalní huliči žádným statistikám neuvěří (nemůžou)." Co k tomu dodat? Zaprvé nejsem hulič. Zadruhé je mi jasné, že protikonopní aktivisté žádné statistiky správně interpretovat nebudou (nemůžou).

Možná někteří z vás mému článku neporozumí správně. Nepropaguji každodenní hulení trávy. Navzdory mnohaletým snahám protikonopných aktivistů dokázat opak je však zřejmé, že konopí je většina dospělých schopna užívat rekreačně a s mírou, stejně jako mnohem nebezpečnější alkohol, aniž by jim to přinášelo zdravotní či jiné komplikace. Ano, některé rizikové skupiny by se oběma drogám měly raději vyhnout. Jiným by naopak užívání léčivého konopí prospělo, ale trestní zákoník to komplikuje. Nač tedy veřejnost strašit poukazováním na zanedbatelná rizika? Upozornit na možnou souvislost by úplně stačilo - netřeba mávat statistikami, které říkají něco úplně jiného!