Extáze, postrach ulice

O LSD se říká, že vyvolává paranoiu a falešné představy především u lidí, kteří ho nikdy neužili. Podle květnového průzkumu CVVM to však umí i extáze, kterou veřejnost neprávem vnímá jako čiré zlo…

Centrum pro výzkum veřejného mínění se zeptalo tisícovky respondentů na jejich postoj k tzv. návykovým látkám. Dopadlo to podle očekávání a výsledky nejsou příliš povzbudivé. Konopí si sice trochu polepšilo, ale extáze (MDMA) má pořád stejně špatnou pověst jako pervitin a heroin. Není divu - jen před pár měsíci zuřila obvyklá mediální hysterie okolo smrti studentky, kterou dle tvrzení policie zabilo pár tablet mimořádně silné extáze. A přestože posléze vyšlo najevo, že ta nešťastnice v těle neměla ani MDMA, ani žádnou jinou zakázanou drogu, extázi se nikdo neomluvil a účinky antikampaně přetrvaly. A nic na tom nezměnili ani experti, kteří od počátku tvrdili to, co se ví už hodně dlouho - že pravděpodobnost předávkování extází je velmi nízká.

A přestože je užívání MDMA patrně bezpečnější než jízda na koni, pro veřejnost (a bohužel i pro autory výzkumu) zůstává tvrdou drogou“, jejíž užívání je morálně nepřijatelné:

Morální přijatelnost konzumace vybraných látek

Je takto tvrdý postoj oprávněný? Stěží. Není založen na faktech, ale na předsudcích či mylných informacích. To však respondenti nevědí nebo si to nejsou ochotni připustit a svůj postoj ospravedlňují poukazováním na zdravotní rizika:

Zdravotní riziko spojené s užíváním

Ano, užívání extáze není zcela bezpečné. Je však bezpečnější než užívání alkoholu i tabáku, jejichž rizika veřejnost naopak bagatelizuje, zatímco experti už mají vcelku jasno, že heroinu a pervitinu se blíží spíš ony dvě legální drogy než zakázaná a relativně bezpečná extáze:

Závislost a fyzická újma

Největší nebezpečí éčka spočívá paradoxně právě v jeho ilegalitě - obsah účinných látek v tabletách z černého trhu kolísá, často jsou dokonce za MDMA vydávány látky s jinými účinky. Policie se přitom ze všech sil snaží, aby uživatelé neměli šanci zjistit, co vlastně konzumují, a ohání se přitom frázemi jako podpora zahálčivého způsobu života“, jako vystřiženými z komunistických pamfletů proti máničkám.

A co je na celém průzkumu nejsmutnější? Že celých 83 % respondentů by rádo, aby i samotné užívání MDMA, kterou autoři průzkumu manipulativně zařadili mezi tvrdé drogy“, bylo trestným činem:

Měly by být trestně stíhány vybrané druhy chování?

Čím to je? Kde to vlastně žiju? Nechali se snad moji drazí spoluobčané zmanipulovat scientology? Proč mi upírají extázi a přitom si sami popíjejí alkohol a kouří tabák? Možná právě proto? Jak je vidět, čeká nás ještě hodně práce!

Pro zajímavost - pěstování konopí pro osobní potřebu by chtělo trestně stíhat jen 23 % respondentů. Bohužel, 57 % by přesto trestalo jeho užívání. Lidé tedy chtějí, aby bylo dovoleno konopí pěstovat, ale zakázáno užívat, což je poněkud schizofrenní postoj.