Dobrá zpráva pro pěstitele kaktusů, šalvěje i chrastice

Snad poprvé za dva roky existence tohoto blogu přináším dobrou zprávu. Ministerstvo spravedlnosti ustanovilo skupinu expertů, která dostala za úkol rozhodnout, co znamená kouzelné slůvko neoprávněně v § 285 trestního zákoníku, kterým se zakazuje neoprávněné pěstování většího než malého množství rostlin a hub obsahujících omamné a psychotropní látky.

A došla k překvapivému závěru - onu neoprávněnost stanovuje zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách. Ten však upravuje jen pěstování máku, konopí a koky! Zpráva expertní skupiny (dlouhé čtení) říká:

Jiné rostliny nejsou předmětem tohoto, ani žádného jiného zákona a jejich pěstování proto není možné označit za neoprávněné (žádný právní předpis podmínky jejich pěstování neupravuje).”

To znamená, že vláda před dvěma lety překročila svou pravomoc, když zakázala pěstování meskalinových kaktusů a rostlin obsahujících DMT a 5-MeO-DMT. Skupina proto doporučila rostliny ze seznamu vyškrtnout a navzdory očekávání na něj nově nepřibude ani šalvěj divotvorná.

Až vstoupí nová podoba vyhlášky (schválena byla 28.11.2011) v platnost, kromě konopí, koky, máku a lysohlávek bude možné bez omezení pěstovat v libovolném množství cokoliv.

Je třeba dodat, že legalizace pěstování těchto rostlin neznamená, že by bylo legální z nich take výrábět drogy”. Takové jednání je nadále postižitelné podle § 286 trestního zákoníku. Vzhledem k tomu, že vláda v návaznosti na nedávný zákaz již rozhodla, že 2 gramy sušených listů šalvěje divotvorné budou považovány za větší než malé množství salvinorinu A (obsahují-li ho víc než 2 mg), zdá se, že už sušení” uvedených rostlin by mohlo být považováno za trestný čin. Ale úmysl pěstovat šalvěj či kaktus za účelem konzumace v čerstvém stavu se prokazuje mnohem hůř než samotné pěstování.

Krajně podezřelá je ještě jedna věc - předmětem zákona o návykových látkách nejsou kromě výše uvedených rostlin ani žádné houby. Není proto jasné, proč skupina nedoporučila zrušit i zákaz pěstování lysohlávek. Pěstování těchto hub pro okrasu či potěšení z jejich růstu sice může vypadat jako zvláštní koníček, ale stejně jako u kaktusů žádný zákon neříká, že by takové jednání bylo neoprávněné. Ano, je tam drobná potíž s životním cyklem a dozrálými plodnicemi, ale myslím, že dobrý právník by takového pěstitele obhájit dokázal. Tak co, půjdete do toho někdo? :-)

Přes uvedené výhrady je nová podoba vládní vyhlášky krok správným směrem. Jásal bych ale víc, kdyby nešlo jen o nápravu dva roky starého omylu.

A pro zájemce ještě odkaz na článek v iDnesu, který to v souladu s očekáváním celé zredukoval jen na kaktusy (což je možná i dobře, aspoň nikoho nenapadne to ostatní opětovně zakazovat).